Quiebus Licentie Gedragstherapeuten

Quiebus Hondenscholen in Goirle, Tilburg en Den Haag

Quiebus Licentie Hondenscholen

Quiebus Startpagina

 
 
 
 


Covid-19 (coronavirus)

De opleidingen voor honden- en kattengedrag volgen de regels voor onderwijs van de overheid.

Aeres Training Centre Barneveld verzorgt in samenwerking met Kynologisch Centrum Quiebus de volgende opleidingen:

Kynologisch Instructeur (Module A + B1)
Gevorderd Kynologisch Instructeur (Module A + B1 + B2 + B3)
Kynologisch Gedragstherapeut (module A + B1 + C + D + E)
Extra cursussen gedragstester = module F
(Bijscholingsdagen + C1 Tussenmodule + Communicatietrainingen Instructeur)

Elk van de bovenstaande opleidingen is opgebouwd uit verschillende modules.
De inhoud van deze verschillende modules vindt u door naar beneden te scrollen of door de module letter hierboven of in de cursusomschrijvingen aan te klikken.
Klik hier om de website van Aeres Training Centre Barneveld te openen.

Kynologisch Instructeur
Module A + B1

Bestemd voor mensen die les willen gaan geven aan hondeneigenaren via verenigingen, kynologische centra of hondenscholen.
Opzet
Aeres Training Centre Barneveld verzorgt samen met Quiebus Kynologisch Centrum de opleidingen voor Kynologisch Instructeur. Deze unieke samenwerking is een grote stap voorwaarts op het gebied van professionalisering van de kynologische opleidingen.
U krijgt een ideale mix van praktijkervaring en theoretische onderbouwing. De opleiding Kynologisch Instructeur vormt de basis voor verantwoord lesgeven en opvoeden van honden.
Erkenning kynologisch instructeur
Nog steeds wordt er door de beroepsgroep hard gewerkt aan de erkenning van de opleiding Kynologisch Instructeur. De eindtermen zijn al eerder geformuleerd en deze opleiding voldoet daaraan. Vooruitlopend op de erkenning door het ministerie of de beroepsgroep komt u met deze opleiding dus in het bezit van een waardevol diploma.


Gevorderd Kynologisch Instructeur
Module A + B1 + B2 + B3

Bestemd voor mensen die op een nog deskundiger wijze les willen gaan geven aan hondeneigenaren via verenigingen, kynologische centra of hondenscholen.
Opzet
Deze unieke praktijkmodule gaat nog enkele stappen verder dan de opleiding Kynologisch Instructeur. Extra veel aandacht wordt ook besteed aan communicatie met hond en eigenaar.
Deze extra module is uniek in Nederland en België en een verrijking voor elke serieuze Kynologisch Instructeur.
 

Kynologisch Gedragstherapeut
Module A + B1 + C + D + E

Bestemd voor mensen die zich willen specialiseren in het oplossen van ongewenst gedrag bij honden. U bent dan in staat, aan de hand van diverse gesprek- en onderzoekstechnieken, een juiste diagnose te stellen en een daarbij behorende therapie (op maat) te maken. Zo kunt u de de eigenaren met hun hond optimaal begeleiden bij het oplossen van de ontstane problemen.
Opzet
U volgt alle hierna genoemde Modulen (A + B1 + C + D + E). Met de Module D2 heeft u bovendien de mogelijkheid uw praktijkkennis nog verder te vergroten aan de hand van drie extra stagecases.
Erkenning kynologisch gedragstherapeut
Cursisten die geslaagd zijn voor deze opleiding krijgen het diploma Kynologisch Gedragstherapeut.
Dit diploma wordt door de beroepsgroep gezien als een zeer waardevol diploma. Er wordt hard gewerkt aan een wettelijke erkenning van het diploma Kynologisch Gedragstherapeut. Door een college van deskundigen, samengesteld uit de belangrijkste sectoren van de gedragstherapie, zijn de eindtermen vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een erkenning van de Kynologische Gedragstherapeut. Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de vastgestelde kennisniveaus. Aeres Training Centre Barneveld biedt deze opleiding op MBO-HBO-niveau aan, met een ideale mix van theorie en praktijk. De opgeleide Kynologisch Gedragstherapeut van het Cursuscentrum is in staat mensen en honden op een professionele wijze van dienst te zijn.
Zie ook de website www.gedragstherapie.info
 

De verschillende modules ...

MODULE A: Ethologie Hond (MBO niveau)

Vervolgcursus
Module B1
: Kynologisch Instructeur

locatie Barneveld, Den Haag, Kerkwijk  
duur 6 dagen  
tijden 9.30 uur - 16.30 uur  
startdatum cursus I 4 september 2021(vol)  
startdatum cursus II 15 oktober 2021  
startdatum cursus III 14 januari 2022  
startdatum cursus IV 26 februari 2022  
startdatum cursus V 14 mei 2022  
groepsgrootte max. 20 cursisten  
prijs € 595  
Inhoud
In deze module wordt dieper ingegaan op het gedrag van de hond. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de hond en krijgt de cursist inzicht in het gedrag; de cursist leert als het ware om de hond te "lezen". Deze module wordt hoofdzakelijk theoretisch gegeven en is de eerste in deze reeks. De module wordt afgesloten met een theorie-examen.
Onderwerpen
ethologie
rassenkennis
organisatie & kynologie
leerprocessen
gedragsontwikkeling
gedragsherkenning
elementaire kennis voeding, infectie ziekten en parasieten
communicatie: leerprocessen mens, instrueren

 

MODULE B1: Kynologisch Instructeur (MBO niveau)

Toelatingseisen
Module A
: Ethologie Hond

Vervolgcursus
Module B2:
Gevorderd Kynologisch Instructeur
Module C:
Begeleiding probleemgedrag hond

locatie Dogcenter, Zaltbommel  
duur 6 dagen  
tijden 9.00 uur - 17.00 uur  
startdatum cursus I 12 september 2021(vol)  
startdatum cursus II 14 januari 2022  
startdatum cursus III 27 februari 2022  
startdatum cursus IV 24 april 2022  
startdatum cursus V 4 september 2022  
groepsgrootte max. 21 cursisten (max. 8 cursisten per docent)  
prijs € 685  
Inhoud
Tijdens deze module wordt het fundament gelegd voor verantwoord lesgeven en opvoeden van honden. In deze praktijkmodule leert u de basisoefeningen die nodig zijn voor de opvoeding van de hond: zit, af, plat, hier, nee, wacht, wandelen zonder trekken, aandacht en spelen.
Deze module wordt afgesloten met een praktijkexamen.
Onderwerpen
honden en geleiders observeren tijdens de oefeningen
de combinaties individueel zo te begeleiden dat het eindresultaat optimaal is
probleemgedrag herkennen en het onderscheid te maken:
is dit op te lossen op een hondenschool?
moet er een gedragstherapeut worden ingeschakeld?
is er mogelijk een lichamelijke oorzaak en moet er worden doorgestuurd naar de dierenarts?

 

MODULE B2: Gevorderd Kynologisch Instructeur (MBO+ niveau)

Toelatingseisen
Module B1
: Kynologisch Instructeur

Eventuele andere opleidingen in overleg met cursusleiding.

locatie Cursuscentrum, Barneveld en Dogcenter, Zaltbommel  
duur 7 dagen (excl. stage en examen)  
tijden 9.00 uur - 17.00 uur  
startdatum cursus I 22 oktober 2021 (vol)  
startdatum cursus II 4 maart 2022  
startdatum cursus III 10 juni 2022  
groepsgrootte max. 16 cursisten  
prijs € 785 (excl. examen € 75)  
Inhoud
Deze unieke praktijkmodule is een vervolg op Module B1 en alle andere instructeuropleidingen in Nederland. Deze module is voor de opleiding van Kynologisch Gedragstherapeut niet verplicht maar wordt door velen wel gevolgd.
In deze module leert u:
creatief, en op maat voor iedere combinatie, omgaan met de opvoedoefeningen
het maken en geven van een theorieavond
het maken en geven van totale opvoedcursussen op een hondenschool
het oplossen van probleemgedrag op de hondenschool
EHBO voor de hond

Als rode draad loopt het onderdeel communicatie door de hele cursus.
Onderwerpen
wat is belangrijk in onze communicatie?
de trainer en zijn omgeving
vormen en methode
gesprekstimulerende technieken
kernkwadranten
soorten vragen
feedback
intervisie
Aan deze module zit een stageperiode van drie tot twaalf maanden.
Vervolgens wordt de module afgesloten met een praktijkexamen.

 

Bijscholingsdagen

Toelatingseisen
Module B2
: Gevorderd Kynologisch Instructeur

locatie Dogcenter, Zaltbommel  
duur 1 dag  
tijden 9.00 uur - 17.00 uur  
startdatum cursus I op aanvraag  
groepsgrootte max. 24 cursisten  
prijs € 95  
Bestemd voor:
Cursisten in het bezit van het diploma Gevorderd Kynologisch Instructeur.
Inhoud
Sinds 2008 worden er jaarlijks bijscholingsdagen gegeven worden voor de cursisten die het diploma Gevorderd Kynologisch Instructeur hebben gehaald.
Na afloop krijgt u een bewijs van deelname.

 

MODULE B3: Vervolgcursus Gevorderd Kynologisch Instructeur (MBO+ niveau)

Toelatingseisen
Module B2
: Gevorderd Kynologisch Instructeur

locatie Dogcenter, Zaltbommel  
duur 3 dagen  
tijden 9.30 uur - 17.00 uur  
startdatum cursus I voorjaar 2021(vol)  
startdatum cursus II najaar 2022  
groepsgrootte max. 16 cursisten  
prijs € 395  
Inhoud
Deze praktijkmodule is een vervolg op Module B2. In deze module wordt aandacht besteed aan oefeningen die gegeven kunnen worden op de hondenschool na het volgen van de opvoedcursussen. Bijvoorbeeld vooruitsturen, volgen, uit zicht maar ook het aanleren van flyball, de tunnel, een hoogtesprong e.d. zal aan de orde komen. Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname.

 

Communicatietrainingen Instructeur
locatie Cursuscentrum, Barneveld en Dogcenter, Zaltbommel  
duur 2 dagen  
tijden 9.30 uur - 16.30 uur  
startdatum cursus I op aanvraag  
groepsgrootte max. 12 cursisten  
prijs € 285  
Bestemd voor:
(Kynologisch) Instructeurs die een opfriscursus c.q. bijscholingscursus communicatie mens-mens willen volgen.
Onderwerpen
wat is belangrijk in onze communicatie?
de trainer en zijn omgeving
vormen en methode
gesprekstimulerende technieken
kernkwadranten
soorten vragen
feedback
intervisie

 

MODULE C: Begeleiding Probleemgedrag Hond (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module B1
: Kynologisch Instructeur

Eventuele andere opleidingen in overleg met cursusleiding.

Vervolgcursus
Module D1:
Oplossen probleemgedrag in de praktijk

locatie Kerkwijk, Barneveld  
duur 10 dagen  
tijden 9.30 uur - 16.30 uur  
startdatum cursus I 8 oktober 2021(vol)  
startdatum cursus II 30 april 2022  
startdatum cursus III 16 september 2022  
groepsgrootte max. 21 cursisten  
prijs € 985  
Inhoud
Om eigenaren van honden deskundig te kunnen begeleiden bij het oplossen van probleemgedrag is kennis en ervaring vereist. Tijdens deze module zal vooral het ontstaan van probleemgedrag aan de orde komen.
Gedurende deze module leert u probleemgedrag te diagnosticeren en daarvoor een therapie op te stellen. Ook het aspect communicatie komt in deze module uitgebreid aan de orde. De module wordt afgesloten met een theorie-examen.
Onderwerpen
ontstaan probleemgedrag
gedragsproblemen
diagnostiek
therapieën
classificatie probleemgedrag
verslagen
lichamelijke oorzaken probleemgedrag
gedragsproblemen en medicatie
communicatie:
de communicatieve omgeving van de gedragstherapeut
actief luisteren
feedback
weerstand
slecht nieuws boodschap
agressie
transactionele analyse

 

MODULE C1: Tussenmodule  Begeleiding Probleemgedrag Hond  (HBO niveau)

Vervolgcursus
Module D1:
Oplossen probleemgedrag in de praktijk
en/of
Module D2: Extra Cases
en/of
Module E: Kynologisch Gedragstherapeut

locatie Cursuscentrum, Barneveld  
duur 5 dagen  
tijden 9.30 uur - 16.30 uur  
startdatum cursus I op aanvraag  
prijs € 525  
Bestemd voor:
Die cursisten die meer dan twee jaar geleden module C hebben behaald of die bij een andere organisatie een soortgelijke opleiding hebben gedaan.
Inhoud
In deze aangepaste module leert u het stellen van diagnoses, het opzetten van de therapie op de "Quiebus-manier" en leert u problemen op te lossen zonder gebruik te maken van hondonvriendelijke hulpmiddelen. Na dit deel van de module kunt u in overleg et de cursusleiding door naar module D1 of D2 en/of E.
Ook cursisten die het diploma Kynologisch Gedragstherapeut CDB/ATC al hebben gehaald en de laatste jaren geen bijscholing hebben gehad kunnen deelnemen aan deze verkorte module.
Omdat u een deel gaat volgen van Module C worden er geen aparte cursusdata vermeld, maar kunt u zich voor dit gedeelte aanmelden door een email te sturen aan: info@cursuscentrum.nl.
U krijgt dan de juiste data toegestuurd.

 

MODULE D1: Oplossen Probleemgedrag In De Praktijk (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module C
: Begeleiding Probleemgedrag Hond
of
Module C1: Tussenmodule Probleemgedrag Hond

Vervolgcursus
Module D2
: Extra Cases (niet verplicht)
en/of
Module E: Kynologisch Gedragstherapeut

locatie Den Haag  
locatie cases Nederland  
duur 3 dagen (excl. cases)  
tijden 9.30 uur - 16.30 uur  
startdatum cursus I 15 september 2021(vol)  
startdatum cursus II 20 oktober 2021(vol)  
startdatum cursus III 6 februari 2022  
groepsgrootte max. 20 cursisten  
prijs € 975  
Inhoud
In deze stagemodule behandelt de cursist zes probleemcasussen onder begeleiding van een door Aeres Training Centre opgeleide stagebegeleider. Deze stagebegeleider is een Kynologisch Gedragstherapeut, die een opleiding heeft gevolgd voor het begeleiden van de cursisten in de praktijk. De stagebegeleider blijft ook verantwoordelijk voor het juiste verloop van de casus.
Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij:
een gesprek kan leiden
een diagnose kan stellen
een therapie (op maat) kan geven
deze therapie op uitvoerbaarheid test
de klanten op de juiste manier kan begeleiden
een goed verslag kan maken
Als deze zes cases voldoende zijn afgerond kunt u zich inschrijven voor
Module E: Kynologisch Gedragstherapeut.

 

MODULE D2: Extra Cases (HBO niveau)
startdatum op aanvraag  
prijs € 465  
Inhoud
Als u besluit meer stagecases nodig te hebben voordat u aan Module E: Kynologisch Gedragstherapeut begint, biedt deze module de mogelijkheid op drie extra stagecases.

 

MODULE E: Kynologisch Gedragstherapeut (HBO niveau)

Toelatingseisen
Module D1
: Oplossen Probleemgedrag In De Praktijk

startdatum op aanvraag  
prijs € 550  
Inhoud
Deze module bestaat uit vier verschillende cases die allen afzonderlijk voldoende beoordeeld moeten worden. Deze laatste cases worden uitgevoerd onder begeleiding van één van de docenten van de opleiding.
Verder verzorgt Aeres Training Centre Barneveld jaarlijkse bijscholingen voor gediplomeerde gedragstherapeuten. Hiervan krijgen zij een bewijs van deelname.

 

Module F Gedragstester (asiel)honden (HBO niveau)

Toelatingseisen
Diploma Kynologisch Gedragstherapeut

locatie lesdagen Haags Dierencentrum, Den Haag  
duur 5 lesdagen + praktijk  
tijden 10.00 uur - 17.00 uur  
startdatum cursus I 8 oktober 2019 (vol)  
startdatum cursus II najaar 2022  
groepsgrootte max. 16 cursisten (min. 8 cursisten)  
prijs € 745  
Bestemd voor:
Kynologisch Gedragstherapeuten
Onderwerpen
gedragtesten/gedragsbeoordeling
diagnose stellen
behandelplan opstellen
begeleiding medewerkers/vrijwilligers